O nas

Jesteśmy Kancelarią świadczącą profesjonalną obsługę,  pomagamy osobom poszkodowanym we wszystkich rodzajach wypadków i zdarzeń. Skutecznie egzekwujemy należne poszkodowanym zadośćuczynienie jak również świadczenia takie jak np.: zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów dojazdów, renta a także utracone dochody.

W odróżnieniu od wielu  kancelarii odszkodowawczych samodzielnie prowadzimy zarówno likwidację szkód, jak również kierujemy sprawy na tory postępowania sądowego. Zespół naszej kancelarii tworzą specjaliści ds. likwidacji szkód, radcowie prawni i aplikanci radcowscy. Wszyscy członkowie zespołu obsługują oba etapy walki o odszkodowanie (przedsądowy i sądowy). Specjaliści ds. likwidacji szkód działają pod nadzorem radców prawnych co gwarantuje fachową obsługę na każdym etapie likwidacji. Dzięki temu, iż dysponujemy wyspecjalizowaną  kadrą pracowników  nie korzystamy z zewnętrznych specjalistów do obsługi procesów. Nasi
Klienci mają zapewnioną sprawną i profesjonalną obsługę od samego początku podjęcia współpracy poprzez wszystkie jej etapy, aż do czasu uzyskania należnych środków bez żadnych opłat wstępnych.

Zakres usług:
Prowadzimy sprawy odszkodowawcze związane z:
- wypadkami komunikacyjnymi
- wypadkami przy pracy
- błędami medycznymi
- śmierć bliskiej osoby (ofiary śmiertelnych wypadków)
- poślizgnięcie /potknięcie na śliskiej nierównej powierzchni

 

Jesteś osobą poszkodowaną?
Skontaktuj się z nami postaramy Ci się pomóc w uzyskaniu należnego zadośćuczynienia. 

WYCEŃ SZKODĘ

Formularz został wysłany

REKOMENDACJE

 

INSTYTUCJE

Lista instytucji informujących jak uzyskać odszkodowanie:

Rzecznik Ubezpieczonych - http://www.rzu.gov.pl/

Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy:

 • reprezentowanie i ochrona interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
 • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, działalności funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - http://www.ufg.pl/

Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń obowiązkowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne:

 • za szkody na osobie, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego, którego ruchem tę szkodę wyrządzono, nie został zidentyfikowany
 • za szkody na mieniu i osobiste

Komisja Nadzoru Finansowego - http://www.knf.gov.pl/

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji państwowej sprawującej nadzór nad rynkiem finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego przejęła m.in. obowiązki Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Nadzorem Komisji jest objęta działalność m.in.:

 • ubezpieczeniowa, o której mowa w przepisach o działalności ubezpieczeniowej
 • w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o której mowa w przepisach o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • w zakresie funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - http://www.pbuk.com.pl/

PBUK to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym.

W ramach prowadznej działalności PBUK zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w krajach będących, tak jak Polska, członkami Systemu Zielonej Karty.

DO POBRANIA

Dokumenty


Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (wypadku)

Akty prawne


Kodeks cywilny - Aktualizacja na dzień 22.05.2012

Ustawa z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Aktualizacja na dzień 21.05.2012

Orzeczenia

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2007-11-09, V CSK 245/07Teza: Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 KC wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2007-12-13, I CSK 384/07Teza: Okolicznością sprzeciwiającą się uwzględnieniu żądania poszkodowanego wyłożenia z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia (art. 444 § 1 zd. 2 KC) nie jest wykazanie, że poszkodowany objęty jest finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2008-01-09, II CSK 425/07Teza: Koszty zakupu samochodu lub innego pojazdu inwalidzkiego należą do kosztów objętych art. 444 § 1 KC, jeżeli jest on konieczny do kompensowania kalectwa osoby poszkodowanej, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej wykonywanej przed wypadkiem.

Wyrok Sądu Najwyższego z 2008-05-29 II CSK 78/08Teza: Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia, podobnie jak kryteria ich oceny, powinny być rozważane indywidualnie wobec konkretnej osoby pokrzywdzonego, bez względu na wysokość zadośćuczynienia zasądzonego w innej sprawie. Nie da się bowiem w wymierny sposób ocenić, czy doznana przez poszkodowanego krzywda, nawet przy podobnych obrażeniach i sytuacji osobistej, jest większa, czy mniejsza niż krzywda doznana przez inną osobę, na rzecz której w innej sprawie zasądzono odpowiednie świadczenie.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny z 2008-07-08, I C 1167/06Podsumowanie: Nasza Klientka została ranna w wypadku drogowym, była pasażerem. W pierwszej fazie likwidacji szkody ubezpieczyciel wyrażał wątpliwość, czy uszkodzenia ciała naszej Klientki powstały wskutek wypadku. W protokole z komisji lekarskiej, sporządzonym przez lekarza-orzecznika, nie stwierdzono wystąpienia u naszej Klientki trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wskazano, że ze względu na obecność środka odurzającego w jej organiźmie nie dokonuje się oceny uszczerbku na zdrowiu z punktu widzenia chirurga. Na zlecenie naszej firmy niezależny orzecznik ustalił u naszej Klientki 12% uszczerbek na zdrowiu. Wobec odmowy wypłaty zadośćuczynienia odpowiedniego do poniesionych obrażeń, konieczne było skierowanie sprawy na drogę sądową.

pomoc prawna wypadek, najlepsza w Warszawie firma odzyskująca odszkodowania dla ofiar wypadków

kolizja drogowa, uszczerbek na zdrowiu

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów do pracy na terenie całego kraju na stanowiskach:

Specjalista ds. likwidacji szkód

Praca  polega na kompleksowym przetwarzaniu dokumentacji szkodowej, tj. pisaniu roszczeń, korespondencji z TU, kontakcie z Klientami oraz z instytucjami zaangażowanymi w proces likwidacji szkód.

OFERUJEMY:

 • bezpłatne przeszkolenie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole

WYMAGAMY:

 • wykształcenia wyższego - mile widziane prawnicze bądź administracyjne
 • wysokiej kultury osobistej
 • umiejętności pracy zespołowej
 • dobrej komunikatywności
 • rzetelności
APLIKUJ TERAZ
Doradca ds. likwidacji szkód

Praca polega na pozyskiwaniu Klientów i podpisywaniu umów o dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych oraz kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

OFERUJEMY:

 • bezpłatne przeszkolenie
 • atrakcyjny system prowizyjnego wynagrodzenia
 • możliwość otrzymania samochodu służbowego
 • materiały reklamowe

WYMAGAMY:

 • wykształcenia minimum średniego
 • wysokiej kultury osobistej
 • rzetelności
 • umiejętności samodzielnej organizacji pracy
 • aktywności
 • komunikatywności
APLIKUJ TERAZ

KONTAKT

Krajowy Rejestr Wypadków

ul. Ostra 20
02-949 Warszawa
Telefon: (22) 853-38-48
Telefon komórkowy: +48 509 557 871
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.krw.pl

 

Specjalista ds. likwidacji szkód

 

Doradca ds. likwidacji szkód